,

Totalförsvar i fokus under Almedalsveckan

Årets Almedalsvecka hade ett starkt fokus på det svenska samhällets motståndskraft. Därför var det också naturligt för mig och Omegapoint att delta. Vi valde att viga torsdagen åt tre fullsatta seminarier om samhällets motståndskraft, offentlig digitalisering och cyberkriminalitet.

Ämnet är högaktuellt, och därför är det särskilt glädjande att vi lyckades få en sådan bred uppslutning.  Experter och aktörer från alla delar av samhället, som är viktiga för att vi ska bygga vår robusthet, var på plats. 


I det första seminariet, om hur vi skapar ett tryggt och motståndskraftigt digitalt samhälle, deltog jag själv tillsammans med Netnods Patrik ”Paf” FältströmMagnus Bergström från Integritetsskyddsmyndigheten och Tele2:s senior security advisor Karl-Erik Svedin. Det andra seminariet handlade om hur vi ska möta hotet från cyberkriminalitet och där deltog Nicklas Haglund från vårt systerbolag Basalt, Freddy Jönsson Hanbergfrån Totalförsvarsstiftelsen, Björn Eriksson, gruppchef på avdelningen för komplexa cyberbrott på NOA, Andreas Heed från Finansinspektionen och min kollega Anders Brännström.

Under dagens sista panelsamtal, med rubriken ”Samhällsviktiga verksamheter får bakläxa på cybersäkerheten – vem bär ansvaret?” fick jag sällskap i panelen av John Billow från FMV, säkerhetsexperten Hanna Linderstål från Earhart Business Protection Agency och Åke Holmgren från MSB. 

Det blev intensiva och matnyttiga diskussioner med många inspel från publiken, och att sammanfatta dem är ingen lätt uppgift. Men det här är några av de viktigaste sakerna jag tar med mig:

Sammantaget visade både våra egna seminarier och många av de andra jag hade tillfälle att besöka i Visby, att medvetenheten om vad som behöver göras är god. Det som saknas på vissa ställen är handlingskraft, och där riskerar många organisationer att gå i baklås inför en utmaning som upplevs som väldigt komplex. 

Där finns det en pedagogisk uppgift att lösa, både för oss på Omegapoint och för andra aktörer i området. Det viktiga för alla verksamheter är att definiera vad som absolut måste funka. Sedan kan man ta hjälp med att säkra att det också gör det, även vid en attack eller annan krissituation.