Kategori: Blog

 • Omvärldskollen juni 2024

  Omvärldskollen juni 2024

  Omegapoints omvärldskoll sammanfattar ett urval av de säkerhetshändelser och händelser inom cybersäkerhet som skett senaste månaden.

 • Totalförsvar i fokus under Almedalsveckan

  Totalförsvar i fokus under Almedalsveckan

  Årets Almedalsvecka hade ett starkt fokus på det svenska samhällets motståndskraft. Det blev intensiva och matnyttiga diskussioner med många inspel, och att sammanfatta dem är ingen lätt uppgift. Men det här är några av de viktigaste sakerna jag tar med mig.

 • Krisledning

  Krisledning

  Alla verksamheter kan utsättas för en större eller mindre kris. Det spelar ingen roll om det är ett dödsfall eller en cyberattack som släcker ner samtliga system – allt ställs på sin spets och ledningen har ansvaret.

 • Du kan inte säkra det du inte förstår

  Du kan inte säkra det du inte förstår

  IT-branschen behöver ta ett större ansvar för motståndskraftiga system. Det finns många ramverk som hjälper dig bygga väl skyddade digitala lösningar. Utmaningen ligger i att förstå system, organisationer och plattformar samt hålla dem säkra vid förändrad funktionalitet och hotbild.

 • Stärk ditt lösenord

  Stärk ditt lösenord

  Det går inte att skydda sig mot allt, men det finns saker att göra som stärker lösenordet och minskar risken för en angripare att komma åt din information. Här är några tips på saker som kan vara bra att tänka på.

 • Omvärldskollen maj 2024

  Omvärldskollen maj 2024

  Säkerhetshändelser inom Sverige och inom cybersäkerhet under maj 2024.

 • Penetrationstester

  Penetrationstester

  Går det att veta att man som företag är säker utan penetrationstester? Hur enkelt är det att hacka system? Varför är penetrationstester nödvändiga? Konsulterna Christopher Robberts och Davis Freimanis svarar på dessa frågor genom att dela med sig av sina erfarenheter från att arbeta med penetrationstester på Omegapoint. Informationssäkerhet har…

 • Ökad digital motståndskraft med Secure by Design

  Ökad digital motståndskraft med Secure by Design

  Cyberattacker sker hela tiden. Tyvärr ser vi alltför ofta att känslig data hamnar i orätta händer eller krypteras i utpressningssyfte. Att tänka ”det händer inte mig” är inte längre ett alternativ – alla system blir förr eller senare attackerade. Nedan följer Omegapoints rekommendation för att uppnå en starkare digital motståndskraft…

 • Omvärldskollen april 2024

  Omvärldskollen april 2024

  Säkerhetshändelser inom Sverige och inom cybersäkerhet under april 2024.

 • Dora – digital motståndskraft

  Dora – digital motståndskraft

  Digital Operational Resilience Act (DORA), EU Förodning 2022/2554 träder i kraft den 17 januari 2025. Brister i efterlevnad kan resultera i sanktionsavgifter som en procentandel av verksamhetens årliga omsättning, risk för återkallande av tillstånd att bedriva verksamhet samt skadeståndsansvar.

 • Optimera NIS2 – sex tips som hjälper er i rätt riktning

  Optimera NIS2 – sex tips som hjälper er i rätt riktning

  Optimera NIS2 – sex tips som hjälper er i rätt riktning  Är din verksamhet viktig för samhället? I början av mars 2024 presenterade regeringen delbetänkandet som är ett svenskt lagförslag på uppfyllnad av målen i EU-direktivet NIS2 om ett ökad skydd för nätverks- och informationssystem hos samhällsviktiga tjänster. NIS2-direktivet innebär…

 • Säkra system före snabba pengar

  Säkra system före snabba pengar

  It-branschen måste prioritera säkra system före snabba pengar Sverige har länge varit bäst i klassen på digitalisering. I över 30 år har vi drivit innovation med en skicklighet som utklassar majoriteten av omvärlden. År efter år rankar Sverige i toppen av globala index från både INSEAD och World Economic Forum…