,

Omvärldskollen juni 2024

Omegapoints omvärldskoll sammanfattar ett urval av de säkerhetshändelser och händelser inom cybersäkerhet som skett senaste månaden.

Säkerhetshändelser i Sverige

1. Regeringen utser ny överbefälhavare1

I juni blev det klart att generallöjtnant Micael Claesson blir ny överbefälhavare (ÖB) när Micael Bydén lämnar sitt förordnande i slutet av september. Claesson har lång erfarenhet inom Försvarsmakten och har arbetat som insatschef under åren 2020 till 2023. Han tillträder i rollen som ÖB den 1 oktober 2024. 

2. Militärövningen Baltops 20242

Under juni pågick militärövningen Baltops (Baltic Operations) på Gotland, där Försvarsmakten övade med soldater från USA och Polen. Övningen genomförs varje år, denna omgång med fokus på marina stridsdomäner. Totalt deltog 19 nationer och cirka 12 000 personer i övningen. 

3. Riksdagen röstar om DCA-avtalet3

Under juni röstade riksdagen ja till det bilaterala DCA-avtalet (Defence Cooperation Agreement). DCA omfattar de restriktioner som amerikansk militär förhåller sig till. Avtalet utvecklar Sveriges och USA:s militära samarbete och innebär att amerikansk militär får tillgång till att lagra vapen på svensk mark, samt att amerikanska styrkor och annan personal får immunitet mot svenska lagar och istället lyder under amerikanska lagar. Avtalet träder i kraft i augusti 2024.

4. Swedish Space Corporation (SSC) skickar satelliter till rymden4

Sverige blir först ut i Europa med att skicka ut satelliter till rymden från rymdbasen Esrange i Kiruna. SSC har slutit ett samarbetsavtal med amerikanska företaget Firefly Aerospace och koreanska företaget Perigee Aerospace. Uppskjutningarna kommer att påbörjas mellan 2025 och 2026.

Händelser inom cybersäkerhet

1. Sverige deltar i europeisk cybersäkerhetsövning5

Under två dagar i juni genomfördes övningen Cyber Europe 2024 som anordnas av Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå ENISA. Över 30 länder deltog med både aktörer från myndigheter och näringslivet. Från Sverige deltog bland annat MSB. Denna cybersäkerhetsövning går ut på att testa den europeiska sektorns beredskap mot cyberhot genom att öva på realistiska IT-säkerhetsincidenter. Detta år fokuserades övning på störningar i energiförsörjningen. Resultatet från övningen kommer att presenteras i en rapport av ENISA i höst.

2. Microsoft miljardsatsar på AI i Sverige6

Microsoft gör en ytterligare satsning på AI, denna gången i Sverige. Med nästan 34 miljarder kronor från Microsoft ska det bidra till utbyggnad av existerande serverhallar i Sandviken, Gävle och Staffanstorp, samt ge kompetensutbildning inom AI för
250 000 personer.

Det här är en av de största satsningar som Microsoft har gjort i Sverige. Tidigare har Microsoft gjort liknade satsningar i Tyskland, Japan och Frankrike. 

3. Beslutet om CSAM i EU fortsatt pausad7

Senaste tiden har det varit mycket diskussioner om EU-förslaget, så kallad CSAM, som har syftet att bekämpa övergrepp mot barn. Detta förslag har lett till kritik, då många upplyser om problematiken att förslaget innebär att all digital kommunikation ska övervakas och skannas med hjälp av AI. Om något uppfattas som avvikande vid skanningen, kommer det att skickas till myndigheter. Därav har det mer kända namnet Chat Control används av allmänheten för att benämna EU-förslaget.

Under juni var CSAM-förslaget med på agendan för att tas upp för beslut under ambassadörsmötet i Bryssel, men plockades bort från agendan innan mötet. Det innebär att beslutet fortsatt är pausat och det är inte bestämt när det kommer upp på agendan igen. Inför mötet var Sverige redo på att stötta i förslaget och hade tidigare röstat ja till det i Riksdagen.

4. Allvarlig sårbarhet i OpenSSH8

Med OpenSSH används protokollet SSH som gör att användaren kan fjärransluta till en dator eller server över internet. Nu har en allvarlig sårbarhet upptäckts för vissa versioner av OpenSSH servrar (sshd). Med denna sårbarhet kan en angripare, på distans, köra kod eller kommandon med privilegierade behörigheter i glibc-baserade Linux system.

Ann Cheng och Yousor Akrawi

Konsulter inom informationssäkerhet


  1. https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2024/06/generallojtnant-michael-claesson-blir-ny-ob-i-host/ ↩︎
  2. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/nu-inleds-militarovningen-baltops-2024-soldater-fran-polen-och-usa-pa-gotland
    ↩︎
  3. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2024/06/dca-avtalet-planeras-trada-i-kraft-i-augusti/ ↩︎
  4. https://www.dn.se/sverige/sverige-blir-forst-i-europa-skickar-satelliter-till-rymden/ ↩︎
  5. https://www.msb.se/sv/aktuellt/nyheter/2024/juni/msb-deltog-i-europas-storsta-cybersakerhetsovning/ ↩︎
  6. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/microsoft-miljardsatsar-pa-ai-i-sverige ↩︎
  7. https://www.svt.se/nyheter/utrikes/inget-beslut-om-chat-control-i-eu ↩︎
  8. https://cert.se/2024/07/kritisk-rce-sarbarhet-i-openssh.html ↩︎