Ökad digital motståndskraft med Secure by Design

Cyberattacker sker hela tiden. Tyvärr ser vi alltför ofta att känslig data hamnar i orätta händer eller krypteras i utpressningssyfte. Att tänka ”det händer inte mig” är inte längre ett alternativ – alla system blir förr eller senare attackerade. Nedan följer Omegapoints rekommendation för att uppnå en starkare digital motståndskraft med hjälp av Secure by Design.

Cybersäkerhet är inte en funktion som kan läggas till ett system. Det är ett tankesätt som genomsyrar allt – från kod till process till kultur. Trots alla försök tycks sårbar kod dyka upp om och om igen. Varför är det så och hur gör man för att kontinuerligt stärka den digitala motståndskraften?

Säkerhetsexperter är få till antal och system utvecklas vanligen av team med låg säkerhetskompetens. För att kontinuerligt stärka den digitala motståndskraften behövs betydligt fler personer med säkerhetskompetens. Därtill krävs en kultur där cybersäkerhet är en naturlig del av vardagen – något som ingen tänker på, utan snarare något som alla bara gör! Secure by Design är vårt sätt att nå dit.

Secure by Design bygger på att kod utvecklas med goda designprinciper som ger säkerhetsfördelar. Det innebär att samtidigt som koden blir bättre och tydligare blir den också säkrare och lättare att underhålla – en win-win situation! Men allting är inte bara kod – kulturen måste även genomsyra ett cybersäkerhetstänk. 

Här kommer våra tre viktigaste rekommendationer för att göra en kulturell cybersäkerhetsresa:

Daniel Deogun

Chief Academy Officer och författare till boken Secure by Design

Behöver du hjälp eller rådgivning?