Krisledning

Alla verksamheter kan utsättas för en större eller mindre kris. Anledningen till att ha en krisledningsorganisation är för att verksamheten ska vara förberedd och samspelad när det oväntade plötsligt händer. Det spelar ingen roll om det är ett dödsfall eller en cyberattack som släcker ner samtliga system – allt ställs på sin spets och ledningen har ansvaret.

Syftet med en krisledningsövning är att ge organisationen kunskap för att hantera kriser på ett professionellt sätt. Genom att träna sin organisation i att hantera oväntade händelser blir verksamheten bättre rustad och förberedd när krisen uppstår. En krisledningsövning är en bra investering för ett team på ledningsnivå och medför bättre kännedom om varandras ansvarsområden samt bättre lednings- och beslutsförmåga. 

För att verksamheten ska förbättra sin krisberedskap finns det några viktiga aspekter att se över inom krisledningsorganisationen. Nedan följer våra fem viktigaste tips.

Tips för förbättrad krisberedskap:

1) Säkerställ att er risk- och sårbarhetsanalys är uppdaterad – Analysera vad som är det värsta som skulle hända er verksamhet. Se till att ni dokumenterar vad ni kommer fram till, samt håller dokumenten uppdaterade. Planera och träna utifrån detta.   

2) Klargör roller, funktion och ansvar– för att framgångsrikt leda er verksamhet genom en kris är det viktigt att ledningsgruppen har koll på respektive ansvarsområde för att skapa redundans. 

3) Säkerställ att er krisledningsinstruktion är uppdaterad – hur är ni organiserade och hur leder ni verksamheten om värsta tänkbara scenario skulle inträffa?

4) Håll er kontinuitetsplan uppdaterad – kontinuitetsplanen hjälper organisationen att svara på vad ni ska göra om krisen inträffar, för att så snabbt som möjligt få igång er verksamhet på en tolerabel nivå.

5) Träna och prata kontinuerligt om kriser – även om inget har hänt på länge är det viktigt att verksamheten alltid är förberedd för att hantera en kris. 

När Omegapoint planerar en krisledningsövning är det helt skräddarsydd utifrån verksamhetens behov och syftar till att bygga förmåga och inspirera till fortsatt utveckling. Vi inleder samtliga övningar med att klargöra roller, funktioner och ansvar i Staben i förhållande till en föreslagen Stabsordning & Metodik.  Vi avslutar samtliga övningar med en väldigt noggrann utvärdering där vi ger rekommendationer på vad som verksamheten behöver genomföra framgent. 

Behöver din verksamhet hjälp med krisledningsövning?

Kontakta oss – www.omegapoint.se/kontakt